השפעת משבר האקלים על הבריאות שלנו

מה זה משבר האקלים? איך זה קשור אלינו, וכיצד זה משפיע וישפיע על הבריאות שלנו והסובבים אותנו